Φορολογικές Υπηρεσίες για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

  • Ενάρξεις, μεταβολές, διακοπές φυσικών και νομικών προσώπων.
  • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων όλων των προσώπων και ηλεκτρονική αποστολή τους.
  • Υποβολή δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας.
  • Συμβουλές και σχεδιασμός φορολογικών δυνατοτήτων.
  • Για τους κατοίκους εξωτερικού παρέχουμε ολοκληρωμένες φορολογικές υπηρεσίες.
  • Συνεχή ενημέρωση των πελατών μας μέσω e-mail για τις αλλαγές που τους αφορούν.