Λογιστικές Υπηρεσίες για Εταιρείες και Ελεύθερους  Επαγγελματίες

  • Τήρηση λογιστηρίων απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων (Β & Γ κατηγορίας) στην έδρα της επιχείρησης σας ή στο γραφείο μας.
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων.
  • Αναδιοργάνωση λογιστηρίων με τα πλέον σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.
  • Συστάσεις, μεταβολές, διαλύσεις νομικών προσώπων.
  • Διεκπεραίωση εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες Δ.Ο.Υ, Ο.Α.Ε.Δ, Σ.Ε.Π.Ε, ασφαλιστικούς οργανισμούς.